Wiadukt w Rogowie już otwarty

 Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Nowy wiadukt drogowy w Rogowie podnosi bezpieczeństwo oraz usprawnia ruch szynowy
i drogowy. Bezkolizyjne skrzyżowanie wybudowane na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewni kierowcom szybszą podróż z Łodzi do Rawy Mazowieckiej.

 

Długość: 48 metrów; szerokość: 13,7; szerokość jezdni: 7 metrów; a do tego dwa chodniki dla pieszych o szerokości
1,5 metra – takie liczby opisują nowy wiadukt drogowy w Rogowie (woj. łódzkie). Obiekt powstał w ramach realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Łodzi.

Przez Rogów prowadzi linia kolejowa nr 1 o największym natężeniu ruchu w Polsce. Dziennie kursuje tędy kilkadziesiąt pociągów pasażerskich. W miejscowości szlak kolejowy krzyżuje się z drogą krajową nr 72, a w związku z tym kierowcy wielokrotnie w ciągu dnia zatrzymywali się przed zamkniętymi szlabanami. Korki zniknęły 11 grudnia wraz z oddaniem do użytku przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wiaduktu drogowego w Rogowie. Bezkolizyjne skrzyżowanie, które powstało
w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, polepsza przepustowość w ruchu oraz podwyższa poziom bezpieczeństwa. Skraca również czas podróży samochodem z Łodzi do Rawy Mazowieckiej czy Skierniewic, a koleją ze stolicy do Łodzi.

Prace konstrukcyjne przy rogowskim obiekcie rozpoczęto na przełomie lutego i marca br. Roboty prowadzono w ciągu dnia
i podczas nocnych przerw w ruchu pociągów. Do budowy wykorzystano stutonową maszynę wiertniczą, tzw. palownicę.

Rogowski wiadukt jest częścią projektu, który obejmuje, m.in. utworzenie Lokalnego Centrum Sterowania w Skierniewicach, modernizację ok. 50 km torów, kilku przejazdów kolejowych, budowę dodatkowego peronu w Skierniewicach oraz przejść dla zwierząt. W rezultacie pociągi pasażerskie na odcinku Żyrardów – Skierniewice pojadą z prędkością do 160 km/h, a na odcinku Skierniewice – Koluszki do 140 km/h.

Wiadukt został wybudowany w ramach Projektu POIiŚ 7.1-24.3 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT C – pozostałe roboty“ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .