Rozpoczyna się montaż pierwszych torów

Warszawa, 10 marca 2015 r.

W tunelu biegnącym do nowego dworca Łódź Fabryczna rozpoczyna się montaż pierwszych torów. Na zachodniej hali budynku dworca trwa montaż szklanych paneli, a wewnątrz rozpoczęły się prace wykończeniowe. Nowy łódzki dworzec, którego budowa jest największą tego typu inwestycją prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., będzie jednym
z najnowocześniejszych w Europie. 

 

Prace wykończeniowe

W hali głównej, 16 metrów pod ziemią, wykonawca prowadzi prace związane z budową czterech peronów. Trzy z nich będą długie na 400 metrów, a jeden na 300 metrów. Wszystkie pozwolą na wygodne wsiadanie do pociągu - ich wysokość wyniesie 76 cm. Najbardziej zaawansowane są roboty nad peronem nr 4 w południowej części dworca. Zamontowano pierwszą windę towarową do podziemnych kanałów technicznych. Na całej stacji będzie w sumie 20 wind, a na każdym
z peronów po 4. Trwają przygotowania do budowy torów między peronami. Rozpoczyna się również montaż torów w tunelu prowadzącym na wschód, w stronę stacji Łódź Widzew. Bardzo zaawansowane są prace nad konstrukcją zadaszenia nad wejściem głównym, które będzie miało szerokość aż 40 metrów. Wykonawca będzie mógł wkrótce rozmontować rusztowania używane podczas budowy tego fragmentu dworca. Do połowy roku zakończy się budowa środkowego zadaszenia nad torami. Trwają również prace nad trzecim, wschodnim budynkiem. W tym miejscu widać już replikę fasady dawnego dworca Łódź Fabryczna, która będzie podpierała dach. Wszystkie trzy budynki zostaną przykryte 10 tysiącami paneli, z których znaczna część jest wykonana ze szkła. Rozpoczęły się również prace wykończeniowe jak m.in. tynkowanie, montaż okładzin, wykonanie posadzek i przeprowadzenie wszystkich instalacji – elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej. Prace na stacji prowadzone będą do końca roku.


Łódź Fabryczna – centrum komunikacyjne w sercu miasta

Łódź Fabryczna będzie jednym z najnowocześniejszych dworców kolejowych w Europie. Trzypoziomowa stacja kolejowa będzie centralną częścią węzła przesiadkowego gdzie zatrzymywać będą się pociągi, autobusy, w tym dalekobieżne
i tramwaje. Przesiadki będą wygodne, bo droga z przystanku komunikacji miejskiej do pociągu nie będzie dłuższa niż kilkadziesiąt metrów. Podróżni skorzystają z czterech peronów, do których pociągi ze zmodernizowanej stacji Łódź Widzew dotrą czterotorowym tunelem o długości blisko 2 km. Na dworcu pod ziemią znajdą się przystanki autobusów dalekobieżnych oraz parking mogący pomieścić blisko 1000 aut.


Ile to kosztuje?

Wartość kontraktu na budowę nowego dworca Łódź Fabryczna, realizowanego przez konsorcjum Torpol Sp. z o.o. Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. to ponad
1,75 mld złotych brutto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły prace nad wnioskiem o dofinansowanie inwestycji
z środków UE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .