Tunele i wiadukty podniosą poziom bezpieczeństwa na linii ze stolicy do Łodzi

Warszawa, 27 marca 2015 r.

Efektem kończącej się w tym roku inwestycji będzie nie tylko skrócenie czasu jazdy ale podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i „odkorkowanie” kilku miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Na modernizacji linii kolejowej skorzystają nie tylko pasażerowie, ale także kierowcy. Wykonawca pracujący dla PLK buduje wiadukty drogowe w Jaktorowie i Chylicach. Nowe obiekty usprawnią ruch w mieście oraz pozwolą na bezpieczne i bezkolizyjne przekraczanie torów. Również w Grodzisku Mazowieckim trwają prace nad budową dwupoziomowego skrzyżowania. Wzdłuż ulicy Bałtyckiej powstaje tunel drogowy pod torami, który usprawni ruch aut w zachodniej części miasta. Ukończona jest już betonowa konstrukcja obiektu. Obecnie trwają prace związane z wybieraniem ziemi.

Od grudnia 2014 roku, kierowcy korzystają już z nowego wiaduktu drogowego w Rogowie. Bezkolizyjne skrzyżowanie, które powstało w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, umożliwiło kierowcom płynną jazdę oraz podwyższyło poziom bezpieczeństwa. Samochody szybciej docierają teraz z Łodzi do Rawy Mazowieckiej czy Skierniewic, a pociągi ze stolicy do Łodzi.

Poziom bezpieczeństwa znacząco podnosi modernizacja wszystkich przejazdów kolejowych. Są one wyposażane w nowe urządzenia zabezpieczające – rogatki i światła ostrzegawcze, a także w monitoring. Zarządzanie ruchem pociągów usprawniła ponadto modernizacja wszystkich urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .