Tor znika w oczach

Warszawa, 28 maja 2015 r.

Od miesiąca trwają prace na ostatnim niezmodernizowanym odcinku toru pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Żyrardowem. Wykonawca zdemontował już cała sieć trakcyjną z podporami i wybrał tłuczeń. Od strony Grodziska Mazowieckiego rozpoczął się demontaż toru.

 

Równocześnie z usuwaniem starych słupów trakcyjnych trwało palowanie konstrukcji wsporczych pod nową sieć. Do zamontowania zostały podpory tylko w miejscach, gdzie zmieni się przebieg toru.

Na tym 10 kilometyrowym odcinku jest 10 obiektów inżynieryjnych różnego kalibru - od małych przepustów po duże wiadukty.  Wszystkie zostaną kompleksowo przebudowane.

Na większości modernizowanego odcinka Warszawa Włochy–Żyrardów trwa również budowa ekranów akustycznych.  

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .