Prace wykończeniowe w wakacje

Warszawa, 10 lipca 2015 r.

Na miesiące wakacyjne zaplanowane zostały prace wykończeniowe na trasie Warszawa-Skierniewice. Dotyczą głownie rozwieszenia sieci trakcyjnej na nowych, wybudowanych wcześniej konstrukcjach oraz montażu ekranów akustycznych. Rozpoczęły się też już pomiary, które posłużą do wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej.

 

Prace wykończeniowe wymagają krótkotrwałych zamknięć pojedyńczych torów. W związku z tym od 11 lipca wprowadzana jest zmiana w kursowaniu pociągów.

Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy znajdują się na stronach internetowych PLK, PKP SA oraz stronach przewoźników.    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .