Nowy peron w Skierniewicach na nowy rozkład jazdy

Warszawa, 14 grudnia 2015 r.

Na stacji w Skierniewicach otwarty został nowy peron nr 3. Obiekt będzie służył wyłącznie do obsługi ruchu regionalnego, dzięki czemu, wraz z nowym rozkładem jazdy obowiązującym od 13 grudnia, możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń. Ukończenie inwestycji pozwoli także na sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym zarówno w kierunku Łodzi, jak i Łowicza.

 

Wiata, ławki i elementy małej architektury zapewnią komfort oczekującym na pociąg, a osoby o ograniczonej możliwości poruszania się i podróżujące z dużym bagażem, będą mogły skorzystać z windy. Ponadto wybudowana została kładka dla pieszych, z której zejście prowadzi bezpośrednio na perony. Na stacji Skierniewice dokonano zmiany w układzie torowym.

Budowa nowego peronu jest już kolejną inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizowaną w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT C – pozostałe roboty, FAZA I”. W grudniu 2014 r. oddane zostało do użytku dwupoziomowe skrzyżowanie bezkolizyjne – wiadukt w Rogowie. 48-metrowa konstrukcja usprawniła ruch na drodze krajowej nr 72, podniosła bezpieczeństwo oraz skróciła czas podróży koleją ze stolicy do Łodzi, a samochodem – z Łodzi do Rawy Mazowieckiej, czy Skierniewic.

 plk skierniewice 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .