PROJEKT I BUDOWA


Projekt POIiŚ nr 7.1-24.1 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)” realizowany jest w formule „projekt i budowa” przez wykonawcę – Konsorcjum firm w składzie Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Spółka z o.o. (Lider), PKP Energetyka S.A.

Czytaj więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .